Общ регламент за защита на личните данни

КАКВО Е GDPR?

Считано от 25.05.2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз, включително България, започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той заменя Директивата за защита на данните на Европейския съюз, която бе в сила от 1995 г. 

Целта на GDPR е да уеднакви и обнови политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането, складирането и използването на лични данни. Регламентът гарантира правото на неприкосновеност и защита на личните данни. Повече детайли може да намерите в официалния документ, разпространен от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

КАКЪВ КОНТРОЛ ПРЕДОСТАВЯ GDPR?

GDPR гарантира на гражданите на ЕС пълен контрол над данните, които предоставят на различните компании, независимо от тяхната дейност или размер. Всеки гражданин има право да се разпорежда с личните си данни, предоставени на всяка една компания. Това включва поискване на копие от личната си информация, окончателно извличане на всички данни или изтриване на цялата информация от страна на компанията.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА GDPR?

GDPR изисква от всяка една организация  да отговори на следните въпроси: какви лични данни използва; защо обработва въпросните данни; колко дълго ще съхранява тези данни или какви са критериите за периода на съхраняване; с кого ще бъдат споделяни данните; и дали личните данни ще бъдат прехвърляни извън границите на ЕС. Също така, GDPR задължава организациите да изискват съгласие от гражданите на ЕС за предоставяне на техните данни на трети страни; да гарантира правото за поискване или коригиране на данните, тяхното изтриване, както и да „бъдат забравени“.

МОЛИВНИК И GDPR

От самото си изграждане, сайтът на Моливник е съобразен с изискванията на регламента за защита на данните. Като администратор на лични данни, Моливник е назначил длъжностно лице, което да следи за стриктното обгрижване на личните данни и съобразяване на процеса с GDPR.

Всички лица, имащи достъп до данните (както стари служители, така и новоназначените такива), преминават специално обучение, изцяло съобразено с изискванията на GDPR.

Моливник прави детайлен одит на всички текущи и потенциални партньори и се запознава в детайли с тяхната защита и поведение спрямо GDPR. Моливник предоставя информация само на един доставчик, който е локиран в ЕС и притежава нужните сертификати за защита.

Защитата на личните данни на посетителите на сайта и клиентите на Моливник е сред най-високите ни приоритети и ние не спираме работата по усъвършенстваме на нашата система и нашата защита.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗПОЛЗВА МОЛИВНИК?

Според GDPR, лични данни са всички такива, посредством които може да бъде идентифициран даден потребител. Моливник използва лични данни като имейл, имена, мобилен телефон, IP адрес.

Също така, Моливник използва стандартни уеб технологии за маркирането на посетители и проследяване на поведението им. Най-често става въпрос за така наречените „бисквитки.“ Повече информация за тях може да намерите в нашата полица за „бисквитки.“

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ?

Личните данни събрани посредством „бисквитки“ се използват за оптимизиране на потенциални следващи посещения на потребителите на Моливник. Събраната информация от контактните форми или последвали кореспонденции  се използва за установяване и поддържане на комуникация с бъдещи клиенти и партньори.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ?

Съхраняваните от Моливник данни се запазват физически на сървъри, локирани в центрове за съхранение на територията на ЕС. Информацията бива криптирана с цел защита и ограничаване достъпа на потенциални трети лица. Личните данни не биват прехвърляни извън границите на ЕС.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ?

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

Как можете да управлявате данните си?

Моливник гарантира на посетителите си възможността да упражнят правата си гарантирани от GDPR.  Всяко физическо лице, посетител или клиент на Моливник, има възможността за достъп до респективната си лична информация, налична в нашите база данни. Също така всяко физическо лице може да се възползва и от правото си „да бъдат забравено“. Свържете се с нас директно за повече информация тук.

Също така, всеки посетител може да регулира поведението на „бисквитките“ си спрямо нашия сайт. Повече информация за тях може да намерите в нашата Полица за „бисквитки".