Задължителна информация
за правата на лицата по защита на личните данни

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 1. (1) „Шифт Криейтив“ ЕООД (за целта на документа наричано за краткост „Моливник“ или „Администратор“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(2) В качеството си на Администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, Моливник отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

Чл. 2. (1) Информация относно Моливник:

Наименование: „Шифт Криейтив ЕООД 
ЕИК: 204415049
Адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Марица“ № 154, сграда Хеброс, секция А, ет. 9, офис A-20  
Адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Марица“ № 154, сграда Хеброс, секция А, ет. 9, офис A-20
Е-mail: office [at] molivnik [.] com

(2) Информация относно Комисията за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 
Тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 
факс: 02/915 35 25 
Е-mail[email protected] 
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg/

III. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 3. (1) Моливник събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори, предоставянето на хостинг услуги, регистрация на домейни, използване на виртуални и наети сървъри, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • за изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор;
 • за предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • за целите на легитимния интерес на Моливник.

(2) Моливник е Aдминистратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Моливник действа в качеството си на обработващ лични данни.

IV. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл. 4. (1) Моливник събира и обработва личните данни при сключване на договор с търговски партньор или търговско дружество/клиент за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му,  както и за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.

Чл. 5. (1) Моливник събира и обработваме личните данни, които Вие предоставяте като кандидатствате за работа, включително за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(2) Моливник пази Вашите лични данни, които сте предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Чл. 6. (1) Моливник спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 7. (1) При обработването и съхранението на личните данни, Моливник може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

V. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Моливник?

Чл. 8. (1) Моливник извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • сключване и изпълнение на трудов или граждански договор с физическо лице - целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с физическо лице и неговото администриране;
 • изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.

(2) Моливник обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон);
  • Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.
  • Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и закупуване на услуга, между Моливник и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • други данни, които Моливник обработва – При влизане в нашия уебсайт, Моливник събира данни за използвания IP адрес;
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
  • Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Моливник и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

VI. Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 9. (1) Моливник съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на Моливник и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(2) Моливник съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, Моливник полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

VII. Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 10. (1) Моливник може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Моливник Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VIII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Чл. 11. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Моливник за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Моливник може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) Моливник може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(4) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 3.

Чл. 12. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Чл. 13. (1) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Моливник.

Чл. 14. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете “забравени”, Моливник ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители на търговски дружества-партньори и клиенти по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си за бъдете “забравен”, е необходимо да изпратите искане в свободен текст и да се легитимирате с документ за самоличност.

Чл. 15. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 16. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Моливник, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Моливник директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст.

Чл. 17(1) Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Чл. 18. (1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Чл. 19. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 20. (1) За извършване на регистрация на домейн в или извън областта .bg и след подадена заявка от Ваша страна, Моливник предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения домейн.

(2) Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към държави извън границите на ЕС.

IX. Други разпоредби

Чл. 21. (1) В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 
Тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 
факс: 02/915 35 25 
Е-mail[email protected]
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg/

Чл. 22. (1) Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. (1) Когато възлагате на Моливник да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Моливник действа в качеството на обработващ личните данни.

(2) В случаите по ал. 1, Моливник действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Моливник няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Моливник няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Моливник в този случай се ограничава до:

 • съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия;
 • предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. 

Чл. 24 (1) Сайтът на Моливник може да съдържа линкове към други уеб сайтове, управлявани от други организации. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях. Тази Полица за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб сайтове, които посещавате.

(2) Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

Чл. 25 (1) Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност.

Чл. 26 (1) Текущата Политика е последно актуализирана през септември 2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.