Техническата поддръжка е многопластова услуга. Изключително широко понятие, използвано във всички сфери на бизнеса. 

В случая, нашата техническа поддръжка, приложима върху уеб апликации реализирани от нас или не, включва грижа върху проекта и неговото състояние онлайн. Това как се държи, как бива достъпвано от Вашите потребители, скоростта, оптимизацията му и други. 

Предлагаме комплексна услуга, която включва в себе си безкрайно спокойствие за Вас, крайния потребител, докато ние се грижим за техническата изправност за Вашия проект. 

При възникване на проблеми, те биват отстранявани с Ваше одобрение, след което може да проследите информация и доклад, включващ работен лог на извършените задачи.