Дизайн е акумулирането на идеи и пресъздаването им в естетическа цялост, базирана на определени принципи, които целят даден резултат. Както при всички видове дизайн, визуалното развиване на уеб приложения използва сходни елементи като оформление, цвят, графики, шрифтове, текстово съдържание и други.

Оформление или макет

Оформлението е начинът, по който ще намерят синхрон в едно пространство група от графики, медия, реклами. Това е гръбнакът на всеки проект и е от изключително значение да следва определена симетрия, последователност и баланс.

Цветове

Избирането на правилната цветова палитра има безкрайна тежест. Правилното синхронизиране на цветове облагодетелства визуалното възприятие на потребителите. Също така, дизайнерите използват определени цветове, за да въздействат психологически на таргетираната аудитория на клиента.

Графики и изображения

Лога, илюстрации, снимки, иконки и много други. Биват използвани за разнообразяване на визуалното присъствие. Ключов е техният аранжимент спрямо оформлението и цветовете в съответния проект.

Шрифтове

Един от най-важните елементи, носещи огромно значение във всяко уеб приложение. Независимо какъв е проектът, всеки клиент предава дадено съобщение и информация към своята аудитория. Именно заради това, стилизацията на текста може коренно да промени визията на един сайт или приложение.