Домейн (домейн име) е съвкупност от символи, чрез която се достига една интернет страница. Когато дадена уеб апликация бъде създадена и публикувана онлайн, тя става достъпна чрез IP адреса на компютъра или сървъра, на който се намира. За улеснение, тези числа могат да получават свой еквивалент в лицето на домейн име.

Съществуват множество домейн окончания, най-популярни от които са .com, .net, .co, .bg и т.н.