„Скалиране” означава поддържане на отлична производителност на дадена уеб апликация, в условията на нарастващо натоварване. Иначе казано, намиране на баланс между оптимизация и нужни ресурси, за предоставянето на отличен продукт на нарастваща аудитория. 

Например, ако съвсем хипотетично в началото сте имали сървър с параметри калкулирани на 10 лева/м, предоставящ сайта Ви на 1000 човека месечно, логично би било цената да се увеличава пропорционално с броя посетители. За да се избегнe подобен скъп сценарий, съществуват безброй техники за оптимизация на приложението, така че да издържа големи натоварвания, въз основа на значително по-малък ресурс.