Кандидатура: град Пловдив, европейска столица на културата 2019

Духовното единство чрез културното многообразие - участие в конкурс.

  • Кандидатура: град Пловдив, европейска столица на културата 2019