Intro Ilustartion

Мобилни приложения

Изграждаме приложения посредством хибридни технологии, които позволяват да ползвате проекта си както на iOS, така и на Android.

Какъв е процесът?

От генериране на идея до прилагането ѝ към крайния потребител, изграждането на мобилно приложение е комплексен процес.

 • 1

  Идея

  Ще изслушаме и изясним концепцията Ви.

 • 2

  Планиране

  Скицираме идеята до последния ѝ детайл.

 • 3

  Дизайн

  Изграждаме потребителски и административен интерфейс.

 • 4

  Разработка

  Започваме разработка на одобрения дизайн и система.

 • 5

  Качествена проверка

  Извършваме обстойни тестове на различни устройства.

 • 6

  Предаване

  Подаване на приложението към Apple Store и Google Play.

Повече за платформите

Защо всяка платформа е от значение?

iOS — операционната система на Apple

iOS е мобилна операционна система на компанията Apple Inc. Разработена първоначално за iPhone, тя се използва и в мобилните устройства iPod Touch, iPad и Apple TV на Apple inc. Apple не позволява работа на iOS с хардуер на трети страни. iOS е втората по популярност мобилна операционна система в света след Android.

Android — платформата с най-големия пазарен дял.

Android е операционна система на Google Inc. за мобилни устройства. Към началото на 2017 г. Android работи на по-голямата част от смартфоните в почти всички страни в света, с изключение на САЩ, Канада, Австралия, Япония.

Хибридни технологии?

Ползваме големите три: HTML5, CSS3, Java, заедно с AngularJS и Phone Gap/Cordova. Това ни позволява да Ви предложим app за iOS и Android под чадъра на един проект.

Въпреки своите недостатъци, това е подход, щадящ клиентите времево и финансово.

 • Html 5
 • CSS 3
 • JS
 • Angular JS
 • Cordova
 • Phonegap
Particles